Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας

Η πρότασή σας έχει υποβληθεί επιτυχώς.
Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την πορεία της αξιολόγησης.

Μπορείτε να δείτε τη πρόταση που καταθέσατε
στη σελίδα του προφίλ σας.