Trophy Challenge

H υποβολή των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί!

Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός καινοτομίας για ελληνικές αγροδιατροφικές επιχειρηματικές ιδέες και startups από την Νέα Γεωργία Νέα Γενιά είναι εδώ για τρίτη χρονιά!

Το Trophy-Τροφή Challenge αναδεικνύει και επιβραβεύει καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και start-ups που αναπτύσσουν τεχνολογικές εμπορικές και επιχειρηματικές λύσεις για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στον ευρύτερο κλάδο της αγροδιατροφής.

Καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και start-up επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του agri-tech, food-tech και agrologistics, με προϊόντα και υπηρεσίες που αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής, από αρχικά στάδια ανάπτυξης έως και ώριμες τεχνολογικές λύσεις, μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και να δουν τις ιδέες τους να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται.

Ακόμη, θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με σημαντικούς φορείς του οικοσυστήματος καινοτομίας και να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη, πρόσβαση σε ευκαιρίες διεθνούς δικτύωσης και χρηματοδότησης και χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 23.000 ευρώ!

Κατηγορίες Διαγωνισμού

Οι κατηγορίες του διαγωνισμού είναι δύο. Επιλέξτε προσεκτικά την κατηγορία στην οποία θα υποβάλετε την αίτηση σας.

Agri-Tech & Food-Tech

Start-ups

Start-ups: επιχειρηματικές προτάσεις που αφορούν ολοκληρωμένες λύσεις/προϊόντα & υπηρεσίες (έτοιμα προς εφαρμογή)

Agri-Tech, Food-Tech & Agrologistics

Ideas

Ideas: επιχειρηματικές προτάσεις που δεν είναι ολοκληρωμένες και βρίσκονται στο στάδιο της ιδέας, της ανάπτυξης ή έχουν ολοκληρωθεί αλλά δεν έχουν αξιοποιηθεί εμπορικά

Σχετικά με το Διαγωνισμό

Προκλήσεις

Παγκοσμίως, ο κλάδος της αγροδιατροφής αναπτύσσεται ταχύτατα, ενώ η αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής διατρέχει σημαντικά τμήματα της οικονομίας.

Ο αναβαθμισμένος ρόλος του αγροδιατροφικού τομέα και της τεχνολογίας στο νέο παραγωγικό μοντέλο που αναπτύσσεται σε ολόκληρο τον κόσμο, καλείται να υποστηρίξει και να υιοθετήσει δράσεις για την αντιμετώπιση αναδυόμενων προκλήσεων: από την υποβάθμισης του εδάφους, την έλλειψη υδάτινων πόρων και την κλιματική αλλαγή ευρύτερα, έως και την κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων διατροφικών αναγκών του πλανήτη.

Την ίδια στιγμή, οι καταναλωτές ευαισθητοποιούνται όλο και περισσότερο για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, την προέλευση, την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων.

Αυτές οι τάσεις αποτελούν τις δύο όψεις της σύγχρονης παγκόσμιας αγροδιατροφικής προοπτικής, που περιλαμβάνουν την πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη, τον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου και την  υιοθέτηση νέων τεχνολογιών που εφαρμόζονται στην πράξη.

Στην πρωτογενή παραγωγή, βλέπουμε ολοένα και περισσότερο έξυπνες εφαρμογές, συστήματα ΙοΤ που χρησιμοποιούν αισθητήρες, εναέρια και δορυφορικά δεδομένα για τη βελτιστοποίηση των πόρων (άρδευση, λίπανση, φυτοφάρμακα), στην επεξεργασία τροφίμων, καινοτόμα υλικά και τεχνικές για τη γνησιότητα των τροφίμων, την ποιότητα, την ιχνηλασιμότητα και την έξυπνη σήμανση, καθώς και εναλλακτικές πηγές πρωτεϊνών, ενώ αισθητήρες και αυτοματοποιημένα συστήματα για την εντατική κτηνοτροφία και τα θερμοκήπια, συνδυάζονται με καινοτόμες λύσεις και εργαλεία για ενεργειακή απόδοση. Επιπλέον, στο κομμάτι της διανομή και αξιοποίησης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων η έλευση του 5G και η ανάπτυξη εφαρμογών που διαχειρίζονται και αξιοποιούν τα μεγάλα δεδομένα (big data) δημιουργούν ένα πρωτόγνωρο πεδίο ανάπτυξης.

Διαγωνισμός

Η αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων απαιτεί δημιουργικό τρόπο σκέψης και πρακτικές λύσεις.

Το Trophy-Τροφή Challenge, είναι ένα πρωτοποριακό εγχείρημα που υποστηρίζει το ελληνικό αγροδιατροφικό οικοσύστημα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου και τη νεανική επιχειρηματικότητα.

Παράλληλα, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για τη δημιουργία εργαλείων, τα οποία απευθύνονται καταρχήν στον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα και μπορούν να συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη.

Απευθύνεται σε καινοτόμους επιχειρηματίες και επιχειρηματικές ομάδες, με διεπιστημονικό υπόβαθρο και μέλη που βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις της ακαδημαϊκής, ερευνητικής ή επαγγελματικής τους ζωής, με καινοτόμες και πρακτικές ιδέες που προσφέρουν λύσεις στους τομείς:

 • Startups / AgriTech & FoodTech
 • Ideas / AgriTech, FoodTech & Agrologistics

Σκοπός

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να αναδείξει και να επιβραβεύσει καινοτόμες ιδέες, να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και πεδία συνεργασίας στον τομέα της αγροδιατροφής και να δώσει πρόσβαση σε ευκαιρίες δικτύωσης και χρηματοδότησης. Οι νικητές θα λάβουν υποστήριξη για την επιχειρηματική τους πρόταση, θα έχουν ευκαιρίες διεθνούς δικτύωσης αλλά και εξατομικευμένης υποστήριξης σε όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Συμμετοχή & Αξιολόγηση

O Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις (4) φάσεις.

1η Φάση

Μετά από ανοικτό κάλεσμα, οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα, απαντώντας συγκεκριμένες ερωτήσεις κι αναρτώντας συνοδευτικά έγγραφα.

Οι δύο κατηγορίες συμμετοχής είναι οι εξής:

 1. Startups / AgriTech & FoodTech
 2. Ideas / AgriTech, FoodTech & Agrologistics

 

2η Φάση

Μετά από έλεγχο των αιτήσεων ως προς την επιλεξιμότητά τους, οι προτάσεις αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία επιλέγει τις έως δέκα (10) καλύτερες ομάδες από την κατηγορία Agri-Tech και Food-Tech Start-ups και τις έως δεκαπέντε (15) καλύτερες ομάδες από την κατηγορία Αrgri-Tech, Food-Tech & Agrologistics Ideas – για την ημιτελική φάση του bootcamp, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής (καινοτομία, εφαρμοσιμότητα, βιωσιμότητα κλπ.), που αναλύονται στους όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισμού.

3η Φάση

Μετά από την αξιολόγηση της Φάσης 2, οι έως εικοσιπέντε (25) καλύτερες ομάδες, συμμετέχουν σε ειδικό διήμερο bootcamp και λαμβάνουν καθοδήγηση από μέντορες για να παρουσιάσουν στο τέλος της δεύτερης ημέρας τις προτάσεις τους στην κριτική επιτροπή, από όπου και θα προκύψουν οι νικητές της κάθε κατηγορίας. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από στελέχη της αγοράς και δομών υποστήριξης καινοτομίας, ακαδημαϊκούς και στελέχη της ΝΓΝΓ.

Η τελική ανακοίνωση των νικητών θα γίνει σε live ψηφιακή εκδήλωση.

Οι νικήτριες ομάδες θα είναι:

 • Μία (1) για την κατηγορία Agri-Tech & Food-Tech Start-ups
 • Τρεις (3) από την κατηγορία Αgri-Tech, Food-Tech & Agrologistics Ideas.

4η Φάση

Οι τέσσερεις νικήτριες ομάδες εντάσσονται σε ένα σύγχρονο πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης, διάρκειας 5 μηνών, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

 • εξατομικευμένη υποστήριξη και συμβουλευτική, από αναγνωρισμένα στελέχη της αγοράς και διεθνείς ακαδημαϊκούς (Rutgers University)
 • πρόσβαση σε ευκαιρίες διεθνούς δικτύωσης και χρηματοδότησης
 • έπαθλα για την κάλυψη των αναγκών ανάπτυξης των προτάσεων (προϊόντα και υπηρεσίες) συνολικού ύψους €23.000 (€8.000 για την νικήτρια ομάδα στην κατηγορία των startups και €5.000 για κάθε νικήτρια ομάδα στην κατηγορία των ideas)
 • Δυνατότητα πιλοτικών δοκιμών πεδίου ανάλογα με την πρόταση

Έπαθλα

Οι τέσσερεις νικήτριες ομάδες εντάσσονται σε ένα σύγχρονο πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης, διάρκειας 5 μηνών, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

 • εξατομικευμένη υποστήριξη και συμβουλευτική, από αναγνωρισμένα στελέχη της αγοράς και διεθνείς ακαδημαϊκούς (Rutgers University)
 • πρόσβαση σε ευκαιρίες διεθνούς δικτύωσης και χρηματοδότησης
 • έπαθλα για την κάλυψη των αναγκών ανάπτυξης των προτάσεων (προϊόντα και υπηρεσίες) συνολικού ύψους €23.000 (€8.000 για την νικήτρια ομάδα στην κατηγορία των startups και €5.000 για κάθε νικήτρια ομάδα στην κατηγορία των ideas)
 • Δυνατότητα πιλοτικών δοκιμών πεδίου ανάλογα με την πρόταση

Θεματικές

O Διαγωνισμός αφορά σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφής, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής και ζωικής παραγωγής, της επεξεργασίας και της τεχνολογίας τροφίμων και των agrologistics. Για να αξιολογηθούν οι προτάσεις θα πρέπει να βασίζονται σε λύσεις που αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής.

 

Οι προτάσεις θα πρέπει να απαντούν σε προκλήσεις που «ομαδοποιούνται» σε τρεις ευρύτερες θεματικές:

 1. Agri-Tech / Πρωτογενής Παραγωγή:
 • Συστήματα Άρδευσης και Διαχείρισης νερού
 • Συστήματα Θρέψης και Βελτίωσης Εδάφους
 • Συστήματα Φυτοπροστασίας και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων
 • Ενεργειακά Συστήματα στη Γεωργία και Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος
 • Πληροφοριακά Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
 • Συστήματα Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος (Θερμοκήπια/Κτηνοτροφία)
 • Ρομποτικά Συστήματα και Αυτοματισμοί στη Γεωργία
 • Άλλοι Σχετικοι Τομείς

 

 1. Food-Tech / Επεξεργασία και Ποιότητα Τροφίμων:
 • Αγρο-βιοτεχνολογία
 • Βιοπαραγωγή
 • Βιο-διύλιση και Tροφικά Aπόβλητα
 • Ιχνηλασιμότητα & Blockchain / Γνησιότητα / Νοθεία
 • Τεχνολογίες επεξεργασίας και ασφάλειας τροφίμων
 • Καινοτόμες μορφές τροφίμων (π.χ. φυτικές πρωτεΐνες, παραγωγή εντόμων, μικροφυκιών)
 • Έξυπνη σήμανση τροφίμων
 • Ηλεκτρονικές πλατφόρμες διάθεσης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων
 • Μέθοδοι εξοικονόμησης ενέργειας και μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος
 • Άλλοι σχετικοί τομείς

 

 1. Agrologistics / η εφοδιαστική αλυσίδα της αγροδιατροφής:
 • Ιχνηλασιμότητα σε όλα τα στάδια του προϊόντος (παραγωγή, αποθήκευση, συσκευασία, εμπορία, πώληση)
 • Ποιότητα και Ασφάλεια προϊόντων
 • Καινοτομία στην τυποποίηση και συσκευασία
 • Διασύνδεση παραγωγών, τυποποιητών, μεταφορών και εμπόρων με τους τελικούς καταναλωτές
 • Δημιουργία τοπικών πρότυπων agrologistics hubs, με τη σύνδεση παραγωγών, λιμανιών και μεταφορικών εταιρειών
 • Υπεραξία και καινοτομία που προέρχεται από την ανάπτυξη του 5G δικτύου
 • Πρόσβαση σε επενδυτικά ταμεία που υποστηρίζουν την έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών σε υποδομές δικτύων πέμπτης γενιάς (5G)
 • Πρόσβαση σε νέες αγορές

Μέγας Δωρητής

Χορηγοί

Χορηγοί Επικοινωνίας

Υποστηρικτές